Avinstallera Windows på MacBook Pro

Windows på en Appledator hade blivit oanvändbart, och skulle plockas bort. Hur?

BAKGRUND:
En äldre MacBook Pro hade både OS X och Windows. När datorn startades kunde man välja operativsystem genom att hålla nere Alt-tangenten, då visades följande meny där man kunde välja ”Windows” eller ”Macintosh HD”:

(Windows hade installerats för flera år sedan med programmet ”Boot Camp” och en Windowslicens).

Efter att den datorns OS X hade uppgraderats (kostnadsfritt från Apple) till en något senare version (10.11.6, ”El Capitan”)…

… så blev Windowsprogrammen långsamma. Och eftersom Windows ändå användes sällan på den datorn så skulle det avinstalleras.

LÖSNING:
Innan man börjar så vill man kanske ta backup på sina filer och dokument i Windows (kan göras med programmet ”Säkerhetskopiering” i Kontrollpanelen i Windows), eftersom de filerna kommer att försvinna vid avinstallationen.
Och vill man vara på säkra sidan kan man ta backup även i OS X (kan göras med programmet ”Time Machine” i OS X), men om avinstallationen går bra så kommer allt i OS X att finnas kvar.

Avinstallationen görs enkelt med samma program som Windows installerades med, dvs med programmet ”Boot Camp-assistant” som ingår i OS X.

– Sök boot camp med sökfunktionen i OS X, starta programmet.
– Följ instruktionerna för att avinstallera Windows.
Klart!

Hårddisk-partionen som Windows fanns i har nu tagits bort och hårddisken har återskapats som en enda volym med OS X.

Dåliga sökningar med Mac/iPad/iOS o.dyl.

I datorer m.m. från Apple kan man bli smått lurad när man använder sökfunktionerna. Exempelvis med webbläsare Safari och sökning i texten på en webbsida:

– Med sökuttrycket säng hittas inte ord som dubbelsäng och vattensäng.
– Med sökuttrycket bagare hittas inte ord som pizzabagare och sockerbagare.

Orsaken är att Apples mjukvara söker i början på orden, inte inuti orden som Windowsprogram (Microsoftprogram) brukar göra.

Några undantag för Apples program:

  • Om en text innehåller det sammanskrivna ordet dubbelSäng, med versalt S i säng, så hittas det med sökuttrycket säng.
  • Om en text innehåller dubbel-säng, dvs med bindestreck mellan dubbel och säng, så hittas det med sökuttrycket säng.
  • I vissa Appleprogram kan man välja om sökning ska ske inuti ord. (Dock inte i iPad).

Ovanstående gäller Apples egen mjukvara, men behöver inte gälla andra tillverkares mjukvara till Apples datorer, iPad m.m.

LÖSNING:
Använd annan mjukvara än Apples, om det inte går att välja att söka inuti ord.
Exempelvis bland webbläsare för iPad så är t.ex. MS Edge och Firefox att föredra framför Apples webbläsare Safari om man vill söka inuti ord.


Anm: med engelska texter uppstår inte det här problemet lika ofta, eftersom ord inte sammanskrivs lika mycket i engelska som i svenska texter.
Exempelvis dubbelsäng särskrivs på engelska som double bed, och då hittas bed även med Apples mjukvara.
Eller pizzabagare särskrivs som pizza baker, och då hittas baker.