USB-minne visas inte i Windows Utforskaren

Om ett USB-minne eller en USB-sticka (som du satt i datorns USB-uttag) inte visas i Windows filhanterare Utforskaren, så kan det bero på att USB-minnet har använts och formaterats på en annan enhet (t.ex. i en TV) vars filsystem inte stöds av Windows.
Då behöver USB-minnet formateras igen för att kunna användas i Windows. Hur gör man det när USB-minnet inte är tillgängligt i Utforskaren?

LÖSNING:
Öppna Windowsprogrammet Diskhantering. Om det USB-minnet visas där så går det troligen att fixa. (Hur man öppnar Diskhantering visas längst ner i detta inlägg).
Anm: när man fixar detta så raderas alla eventuella filer som finns på det USB-minnet.

Sammanfattning, att göra i Windows Diskhantering:

1. Ta bort det USB-minnets volym(er) / partition(er).
2. Skapa en ny volym i det USB-minnet.
3. Formatera den volymen.
Klart!

Mer detaljerat:

I Diskhantering, ta bort USB-minnets volym eller partition genom att högerklicka på den och välj ”Ta bort volym”.
(Var försiktig, rör inte de andra diskarna som visas i Diskhantering, det är din hårddisk m.m. och de vill du nog inte ta bort eller formatera).
Om det finns fler volymer/partitioner i det USB-minnet så ta bort dom också.

Efteråt visas ”Inte allokerat” för det USB-minnet.

Skapa en ny volym i det USB-minnet. Högerklicka på USB-minnets fält ”Inte allokerat”, välj ”Ny enkel volym…”, då öppnas en guide, tryck ”Nästa” flera gånger (låt ev. de förvalda värdena vara kvar för storlek MB och för Tilldela enhetsbeteckning)…

…Vid ”formatera” i guiden, välj önskat filsystem om det går, men om det bara finns NTFS som alternativ så är det ok.
(Anm: efter formateringen visades ”Du har inte rättigheter att formatera”, men den hade formaterats ändå så det var inga problem).


Vill man sedan formatera det USB-minnet med nåt annat filsystem än NTFS så kan det göras i Utforskaren där det USB-minnet nu är synligt:
– i Windows Utforskaren, högerklicka på USB-minnets enhet, välj ”Formatera…”, då öppnas ett litet fönster, välj önskat filsystem (t.ex. ”FAT32”, ”exFAT” eller annat, vilka alternativ som finns beror på USB-minnet).

Ovanstående gäller både Windows 7 och 10.


Diskhantering kan öppnas så här, i Windows 7 och 10:

Kontrollpanelen – System och säkerhet – Skapa och formatera hårddiskpartitioner (under Administrationsverktyg).
ELLER i Windows Start – välj ”Kör…”, skriv diskmgmt.msc och tryck ok.

I Windows 10 kan man även högerklicka på Start och välja Diskhantering.

Långsam radering av email i Thunderbird

I mailprogrammet Thunderbird (senaste versionen) tog det plötsligt lång tid att radera mail från Inkorgen, uppåt 5-10 sekunder efter att man tryckt delete.

Det verkar orsakats av antivirusprogrammet, i det här fallet ”Microsoft Security Essentials” i Windows 7.

LÖSNINGAR:

1. Antingen kan man vänta och hoppas att antivirustillverkaren åtgärdar problemet i kommande automatiska uppdateringar.
Eller så kan man eventuellt manuellt uppdatera antivirusprogrammets ”virus definitions” genom att trycka på Update-knappen i antivirusprogrammet. (I mitt fall stod att det var ”Up to date”, men det gick ändå att uppdatera).

2. Eller så kan man i antivirusprogrammets inställningar lägga in ett undantag (”excluded files and folders”) för t.ex. Thunderbirds trash-mapp (papperskorg), så att antivirusprogrammet inte kollar mail som kommer dit.
Sökvägen till Thunderbirds papperskorg kan t.ex. vara:

C:\Users\testuser\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\hd73yhd.default\Mail\Local Folders\Trash